Oddílove příspěvky 2021

Do kdy zaplatit: 30.6.2021

Kolik … letos ponížené příspěvky:
členské příspěvky nehrajících: 300,- Kč
benjamínci – 1.400,-Kč
přípravka – 2.100,-Kč
mladší žactvo – 2.800,-Kč
starší žactvo – 3.500,-Kč
dorost – 3.500,-Kč
muži A a ženy A – 4.200,-Kč
muži B a veteráni – 2.800,- Kč
kroužek 11. ZŠ a 2.ZŠ – 1.000 Kč, platba do 30.11.2021. Ti, co platili v kroužku příspěvky na podzim 2020, neplatí ve školním roce 2021/22 nic.
Druhý v rodině 1/2, třetí v rodině 0,-Kč (počítano od nejvyšší částky) – slevy platí do dovršení věku 26-ti let včetně.

Jak platit:
Jen přes účet – Equa bank a.s., č.ú. 1023403237/6100, v.s. 2921
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení hráče/ky + “PŘÍSPĚVKY”