Oddílove příspěvky 2020

Do kdy zaplatit: 30.4.2020

Kolik :
benjamínci – 2.000,-Kč
přípravka – 3.000,-Kč
mladší žactvo – 4.000,-Kč
starší žactvo – 5.000,-Kč
dorost – 5.000,-Kč
dospělí – 6.000,-Kč
veteráni – 2.000,-Kč
nehrající – 200,-Kč

kroužek 11. ZŠ a 2.ZŠ – 1.000 Kč, platba do 30.10.
Druhý v rodině 1/2, třetí v rodině 0,-Kč (počítano od nejvyšší částky) – slevy platí do dovršení věku 26-ti let včetně.

Jak platit:
Jen přes účet, a to:
Equa bank a.s., č.ú. 1023403237/6100, v.s. 2920
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení hráče/ky + “PŘÍSPĚVKY”