Začínáme trénovat

Začínáme trénovat

Od úterý 12.5. začínáme trénovat. Sice v omezeném režimu, ale už oficiálně trénujeme!

Pravidla:

Začínáme v úterý 12.5., trénuje se úterý , středa, čtvrtek a pátek. Upřesnění naleznete v souboru na konci.

Pro trenéry i hráče je to dobrovolné.

Rodičům se nedoporučuje do areálu vstupovat.

Hráči a hráčky přijdou již převlečení, boty si přezují před vstupem na hřiště.

Šatny a sprchy jsou uzavřené. Přístupné je wc, nutno dodržovat hygienická pravidla – rouška, dezinfekce.

V areálu je povinná rouška.

Trenéři zorganizují pobyt svých svěřenců na hřišti tak, aby se kategorie zbytečně nemíchaly.

Na vlastním hřišti není rouška povinná.

Společné prostory budou denně dezinfikovány.

Trenéři jednotlivých kategorií mohou po rodičích požadovat potvrzení účasti na tréninku z důvodu korekce počtu hráčů nebo trenérů.

Tréninky v karanténě