AKTUALITY | INFORMACE | TÝMY - DISKUZE | FOTOGALERIE | VYBAVENÍ | KONTAKTY

90 let organizované tělovýchovy v Plzni-Liticích

generální sponzor

ZPRAVODAJ
ODDÍLOVÝ
KALENDÁŘ

ROZLOSOVÁNÍ
ROZHOVOR
SOUSTŘEDĚNÍ
TRÉNINKY
HOCKEYMAG
KOMENTÁŘ
ZE ZAHRANIČÍ
HŘIŠTĚ
HISTORIE
KE STAŽENÍ
PŘÍSPĚVKY
CESTOVNÉ
CHCI ZAČÍT
PRO TRENÉRY

svátek má:
narozeniny:
tvář dne:

Anketa:
není

Antispam.er.czMagistrát města Plzně

portál nejen pro občany plzeňského kraje

adidas ČR s.r.o.


11.Základní škola

Lhoist


stavební firma


mazací, olejová a dílenská technika


prací a čistící prostředky


stavební firma


kompletní řešení Vašeho bydlení


ryby - drůbež


optik studio Švarc


EP Energy Trading


Švihovec


MOORE STEPHENS


AUTOVIA


Jedlička


ÚČTOSvobodová


LA Sport


Auto IN


Ball
Oddílove příspěvky 2018

Vážení, od roku 2018 dochází k nutnému navýšení oddílových příspěvků u všech kategorií. Jedná se o navýšení v rozsahu 500 -1000 Kč. Hlavními důvody jsou: vypočtení reálných ročních nákladů jednotlivých kategorií, cena pronájmů v zimní halové sezóně, ukončení příjmu některých svazových dotací na podporu oddílů.
Nastavení výše příspěvků není náhodné. Je plánované i s ohledem na náklady v horizontu dalších let a vychází z reálné představy výboru oddílu. Tuto změnu, si také prosím nespojujte s rekonstrukcí našeho hřiště. Náklady, doplatky na rekonstrukci nejsou v příspěvcích zahrnuty.
Pouze na vysvětlení - i přes toto zvýšení, příspěvky pokrývají "pouze" 45% ročních nákladů oddílu (doposud 26,5%). Zbylých 55% nákladů se bude oddíl i nadále snažit získat z grantů a sponzorských darů.
Oficiálně bude tato změna odsouhlasena na Valné hromadě oddílu pozemního hokeje TJ Plzeň-Litice (13.3.2018 v 18.30hod. v klubovně).

Výbor oddílu pozemního hokeje TJ Plzeň-LiticeDo kdy zaplatit: 31.3.2018

Kolik :
kroužek - 1.000,-Kč
benjamínci - 2.000,-Kč
přípravka - 3.000,-Kč
mladší žactvo - 3.000,-Kč
starší žactvo - 4.000,-Kč
dorost - 4.000,-Kč
dospělí - 5.000,-Kč
veteráni - 2.000,-Kč
nehrající - 200,-Kč
Druhý v rodině 1/2, třetí v rodině 0,-Kč (počítano od nejvyšší částky) - slevy platí do dovršení věku 26-ti let včetně.

Jak platit:
Jen přes účet, a to:
Equa bank a.s., č.ú. 1023403237/6100, v.s. 2918
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení hráče/ky + "PŘÍSPĚVKY"
© hofr 2006-2019